Všeobecné výhlásenie

Prevádzkovateľom webovej stránky personelefekt je:Personel Efekt, s.r.o.

 

Kancelária Prešov

Personel Efekt, s.r.o.
Slovenská 69
číslo dverí: 306
080 01 Prešov
Slovensko

Tel.: +421-51-7711 648
Tel. & Fax: +421-51-7731 032
e-mail: po@personelefekt.sk

IČO: 36 448 508
IČ DPH: SK2020010872

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 702206513/7500

Kancelária Košice

Personel Efekt, s.r.o.
Letná 45
číslo dverí: 229
040 01 Košice
Slovensko

Tel.: +421-55-633 1696
e-mail: ke@personelefekt.sk

 

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti PERSONEL EFEKT, s.r.o., Adresa: Slovenská 69, 080 01 Prešov (ďalej len "PERSONEL EFEKT, s.r.o."). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť PERSONEL EFEKT, s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

Spoločnosť  PERSONEL EFEKT, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti  PERSONEL EFEKT, s.r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou  PERSONEL EFEKT, s.r.o.. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti  PERSONEL EFEKT, s.r.o..

 

Všetky osobné údaje získava spoločnosť PERSONEL EFEKT, s.r.o.  od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov