Vyhľadávanie a výber zamestnancov

PERSONEL EFEKT

 " Vaša práca, naše poslanie. "

  • Vypracovanie požiadavkového profilu na pracovnú pozíciu
  • Výber vhodných kandidátov z vlastnej databázy uchádzačov
  • Selekcia vhodných a nevhodných kandidátov – predvýber
  • Odborné posúdenie pracovných skúseností - štruktúrované interview a garancia výberu
  • Definovanie osobnostných predpokladov a psychologické hodnotenie kandidátov
  • Určenie najvhodnejších kandidátov  - ,,short list,, uchádzačov
  • Adaptačný kouching

 

Pre firmu to znamená úsporu času, potenciálu vedúcich pracovníkov a zníženie rizika pri intuitívnom výbere.

 

Spoznať silné a slabé stránky vlastnej firmy v oblasti ľudských zdrojov Vám môžeme pomôcť cez komplexné profesno-psychologické hodnotenia Vašich pracovníkov:

 

  • Profesno-kvalifikačný profil pracovníka
  • Odporúčanie ďalšieho rozvoja