Personálny audit

PERSONEL EFEKTPonúkame vám komplexné prehodnotenie faktorov, ktoré subjektívne a objektívne ovplyvňujú efektívnosť, účinnosti, hospodárnosť a výkonnosť spoločnosti, prípadne jednotlivých zložiek organizácie.

 

Audit nezávislými, objektívnymi zisteniami a konzultantskou činnosťou napomôže zadávateľovioptimalizovať štruktúru a počet pracovných miest.

 

Audit vychádza z identifikácie poslania, analýzy mapy procesov a vykonávaných činností
v organizácii.

 

Zameriava sa na:

 

 • identifikáciu prioritných a sprievodných služieb,
 • určenie kľúčových procesov,
 • procesnú analýzu súčasného stavu,
 • analýzu jestvujúcich pracovných miest,
 • zistenie podielu času konkrétneho pracovného miesta na identifikovaných procesoch,
 • identifikácia rezerv a kritických oblastí,
 • prehodnotenie optimálneho usporiadania činností a počtu pracovníkov,
 • odporučenia pre úpravy a návrhy na zmeny.

 

Používané metódy pri analýze súčasného stavu:

 

 • oboznámenie sa s dokumentáciou organizácie/ jednotky
 • štruktúrované interview
 • dotazníky
 • tímové koučovanie
 • benchmarking