Outplacement

PERSONEL EFEKTPoradenstvo a pomoc spoločnostiam a ich prepúšťaným zamestnancom

 

Etapy ponúkaného projektu

 

I. etapa

 • I/A       Poskytnutie informácie o projekte zamestnacom
 • I/B       Získanie informácií o individuálnych potrebách
 • I/C       Spoločné doladenie projektu partnermi
 • I/D       Zabezpečenie priebežnej informovanosti

 

II. etapa

 • II/A      Karierové poradenstvo
 • II/B      Kurzy a tréningy
 • -          všeobecné
 • -          špeciálne
 • II/C      Skupinové konzultácie
 • II/D      Individuálne poradenstvo
 • II/E      Administratívna podpora