Dočasné prideľovanie zamestnancov

PERSONEL EFEKTPonúkanou službou je vykonávanie administratívnych a manuálnych prác pre potreby klientov, zahraničných investorov a slovenské firmy zriaďujúce a rozširujúce výrobné podniky na Východnom Slovensku.

 

Najčastejšie sú požadované:

 • montážne práce na výrobných linkách, práce pri manipulácií s materiálom v rámci logistiky a výroby
 • tlmočenie zahraničným manažérom, jazykové preklady firemnej dokumentácie, technickej dokumentácie, organizačnej a právnej agendy so zreteľom na slovenskú legislatívu.
 • Veľký záujem je o administratívnu a organizačnú prácu pri náboroch a prijímaní zamestnancov, spracovaní personálno-právnej agendy, administrácii personálnej dokumentácie a o administratívnu podporu v otázkach stravovania a ďalších sociálnych a zdravotných náležitostiach

 

Pridelenie pracovníkov je súčasťou požadovanej podpory zahraničného manažmentu aj pri komunikácii s úradmi, poisťovňami a orgánmi samosprávy.

 

Výhody a prínos pre klientov:

 • lepšie zvládnutie nárazových činností na začiatku zriaďovania firiem a rpi rozširovaní výroby;
 • väčšia flexibilita pri tvorbe a zmene organizačných štruktúr;
 • možnosť kvalitnejšieho náborového procesu;
 • flexibilnejšie prispôsobenie sa potrebám klienta;
 • podpora pri zvládaní prirodzenej fluktuácie zamestnancov.

 

Realizácia služby spočíva v pridelení pracovníkov so zameraním na:

 • montážne práce na výrobných linkách, práce pri manipulácii s materiálom v rámci logistiky a výroby,
 • na tlmočenie a preklady,
 • administratívne činnosti a spracovanie agendy na PC,
 • vyhľadávanie pracovníkov a náborové procesy,
 • administratívnu podporu pri tvorbe a podpise pracovných zmlúv a náležitostí nástupu,
 • komunikáciu a korešpondenciu s úradmi a poisťovňami.