Coaching a Mentoring

PERSONEL EFEKT

Adaptácia v novej práci, zvýšenie pracovnej výkonnosti a hľadanie novej motivácie sa akceleruje s asistenciou kouča

 

Koučing je mimoriadne efektívny a účinný nástroj pre robenie rozhodnutí, dosahovanie cieľov, zvyšovanie kompetencií manažéra alebo lídra.

 

Často sa však stretávame aj s prianím: urobiť zmenu, ktorá by priniesla spokojnejšiu prácu, menej stresu, viac voľného času a lepšie životné podmienky (Work life ballance).

 

Zameranie a možnosti v koučovaní:

 • executive koučing pre riadiacich pracovníkov a manažérov na všetkých úrovniach
 • profesijný a kariérny koučing
 • life koučing zameraný na osobný rozvoj
 • koučing tímovej spolupráce

Garantom pre oblasť koučingu, ktorým sa spoločnosť zaoberá, je p. Peter Stefanyi,  PCC - Professional Certified Coach.

 

Čítať ďalej

 

Certifikát získal od medzinárodne uznávanej nezávislej organizácie International Coach Feredation. Vzdelanie kouča získal na prestížnej Erickson College. Po absolvovaní interného tréningu trénerov Erickson College Peter Stefanyi pôsobí ako medzinárodný tréner Erickson College v oblasti nadstavbových kurzov pre aktívnych koučov.  

 

Koučing klientom poskytne:

 • Zlepšené výsledky a dosahovanie cieľov zamestnancov
 • Zvýšenú motiváciu zamestnanca
 • Rozvoj zručností zamestnanca
 • Zlepšenie vzťahov v práci
 • Zlepšenie tímovej práce

Zamestnanec získa:

 • Pocit, že môže niečo urobiť a má voľbu (Empowerment)
 • Zvýšenú stabilitu a spokojnosť v práci
 • Schopnosť stať sa „kapitánom svojej vlastnej lode“

Mentoring

 

Rozvoj zručností a maximalizácia potenciálu s asistenciou mentora vedie k pozitívnej zmene fungovania celej firmy

 

Pri špecifických požiadavkách realizujeme aj mentoring s koučovacími prvkami. Mentoring spočíva v pomoci, ktorú mentor poskytuje klientovi a to prostredníctvom poskytnutia informácií a personalizovaného osobného tréningu. Je to rýchla metóda na rozvoj identifikovanej sady zručností z úrovne nízkej až na úroveň majstrovstva.

 

Vybrané projekty:

 • Slovenské elektrárne – ENEL, veľký koučovací projekt pre manažment s cieľom získať mäkké zručnosti v oblasti bezpečnosti

 • Pokračujúci projekt - Koučing Plant manažéra výrobnej spoločnosti, automotive

 • Stály kouč/mentor na prevádzke u klienta. Zlepšovanie leadershipu líniových manažérov

 • Mentoring s koučovacím prístupom – zrýchlený rozvoj zručností manažéra s „vysokým potenciálom“, ktorý bol v súťaži o pozíciu v materskej spoločnosti, automotive