Assessment Centre

PERSONEL EFEKTHodnotiace centrá posudzovania schopnosti tímovej spolupráce

 

“Poraďte sa s odborníkmi – sme tu pre Vás.”

 

Ponúkame vám komplexné posúdenie osobnostných vlastností, štýlu práce, sociálnych kompetencií a komunikačných návykov kandidátov na pracovné miesta.

 

Pomáhame vytvoriť presnejšiu predstavu o možnosti začlenenia nových pracovníkov do pracovného tímu a lepšie spoznať faktory, ktoré subjektívne a objektívne ovplyvňujú efektívnosť práce a výkonnosť jednotlivca s ohľadom na potreby organizácie.

 

Zameriavame sa na:

 

  • posudzovanie osobnostných vlastností pri modelových skupinových i individuálnych činnostiach
  • posudzovanie komunikačných a prezentačných zručností v skupine
  • hodnotenie schopnosti presadzovať názory a nápady