Assessment Center, Training and Development

PERSONEL EFEKT

Assessment Center

Spoznajte kvality budúceho zamestnanca vďaka metóde hodnotenia kompetencií formou skupinového výberu

 

Assessment center (skratka AC) resp. hodnotiace centrum je metóda skupinového výberu kandidátov, ktorá umožňuje simulovať kľúčové momenty a najdôležitejšie problémy danej pracovnej náplne a tým lepšie predpovedať správanie potenciálneho zamestnanca.

 

Pre každého klienta vytvárame jedinečnú kombináciu individuálnych a skupinových úloh, ktoré umožnia zhodnotiť rozsah schopností účastníka, jeho vhodnosť na danú pozíciu a pre konkrétny pracovný tím. Okrem samotných kandidátov (spravidla 3-10) sú prítomní aj hodnotitelia, ktorými sú najčastejšie naši personalisti a zástupcovia klienta. Čas trvania AC je variabilný a závisí od množstva a náročnosti úloh. Štandardne však trvá 3 – 8 hodín.

 

Čítať ďalej

 

Po AC pripravujeme komplexné hodnotenie kandidátov podľa vopred určených kompetencií, na základe ktorých vieme odporučiť tých najvhodnejších kandidátov a zároveň upozorniť na možné riziká.

 

Niektoré projekty:

 

  • Getrag Ford Transimssions (automotive priemysel) – v rokoch 2006-2007 realizovaných viac ako 120 AC s účasťou viac ako 600 kandidátov. Projekt bol súčasťou spolupráce počas start-up fázy spoločnosti na Slovensku.
  • Inžinierske stavby (2014) - AC realizované na pozíciu finančného kontrolóra
  • Magneti Marelli- AC počas rokov 2010-2014 na vybrané inžinierske pozície, napr. teamleader, špecialista ĽZ, finančný kontrolór....

 

Trainings and developement

Rozvoj zamestnanca znamená rozvoj celej firmy

 

Cieľom Trainings and developement je rozvoj potenciálu jednotlivca či skupiny v oblastiach, ovplyvňujúcich  správne fungovanie celej firmy (komunikácia, leadership, manažérske zručnosti, zvládanie stresu a pod.).  Na základe identifikácie oblasti vyžadujúcej zlepšenie vám vieme poskytnúť tréningy podľa vašich individuálnych požiadaviek a predstáv. Priebeh tréningov je uskutočňovaný pod vedením špecializovaných pracovníkov a z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska poskytuje zmenu  v uvedomení si vlastného potenciálu a rozvoja požadovaných zručností.

 

Čítať ďalej

 

Vybrané projekty:

 

  • Lear Academy – leadership program pre líniových manažérov. Program absolvovalo 60 účastníkov
  • Getrag Ford Transmissions – individuálny tréning pre štyroch manažérov zameraný na rozvoj manažérskych zručností 
  • Skupinový koučing pre výrobných pracovníkov - (obuvnícky priemysel) s cieľom zvýšiť produktivitu a kvalitu výrobkov. Výsledkom bol 12-15% nárast produktivity
  • Inžinierske stavby- individuálny tréning pre HR špecialistu zameraný na rozvoj profesijných zručností v oblasti recruitingu