Stavebno-montážne spoločnosti

  • Inžinierske stavby, a.s.
  • IZOLA , s.r.o., Košice
  • LLENTAB Slovakia, s.r.o., Košice
  • MONTIN, s.r.o., Košice
  • NEVITEL VÝSTAVBA, s.r.o., Dun. Streda
  • NEVITEL, a.s., Dun. Streda, Košice
  • O.S.V.O. comp., s.r.o., Prešov