Služby

  • Extel KBC Group, s.r.o.
  • ARBOEKO, s.r.o., ČR
  • Hi-Reklama, Košice
  • KOSIT a.s., Košice
  • Kotirinki Oy Ltd, Fínsko
  • Loacker Recycling, s.r.o., Bratislava, Košice
  • PEREX, a.s., Bratislava
  • TECHNICKÉ SLUŽBY, a.s., Prešov
  • UNI STK, Prešov
  • V.O.D.S, a.s., Košice