V súlade s našou víziou vyvíjame aktivity smerujúce k zvýšeniu angažovanosti zamestnancov našich klientov, ich schopnosti a zručnosti byť efektívnymi lídrami a prispievať ku skvalitňovaniu firemnej kultúry. Naše nástroje pri dosahovaní tohto cieľa možno rozdeliť do 3 oblastí.

Služby v personálnej oblasti:

 1. Recruiting s pridanou hodnotou
 2. Dočasné pridelenie zamestnancov
 3. Profesijná diagnostika a hodnotenie: Hogan, MBTI AC
 4. HR Interim management
 5. Personálny audit
 6. Tvorba mzdového systému
 7. Outsourcing personálnych služieb:
  - mzdy
  - komplexná personálna agenda
  - pracovno-právne poradenstvo
  - tvorba popisov práce
  - tvorba kompetenčných modelov

Tréningy a vzdelávanie:

 1. Líderstvo
 2. „Decision making“ a kreativita
 3. Timová spolupráca
 4. Prvky koučovania v manažérskej praxi
 5. Firemná kultúra
 6. Systém hodnotenia zamestnancov

Firemné koučovanie – individuálne a skupinové v oblasti:

 1. Dosahovanie líderstva
 2. Zvyšovanie angažovanosti zamestnancov
 3. Adaptácia na nové pracovné miesto
 4. Zvyšovanie efektívnosti
 5. Tímová spolupráca. Individuálny koučing vrcholových manažérov