V súlade s našou víziou vyvíjame aktivity smerujúce k zvýšeniu angažovanosti zamestnancov našich klientov, ich schopnosti a zručnosti byť efektívnymi lídrami a prispievať ku skvalitňovaniu firemnej kultúry. Naše nástroje pri dosahovaní tohto cieľa možno rozdeliť do 3 oblastí.

 

Služby v personálnej oblasti:

Recruiting s pridanou hodnotou

Dočasné pridelenie zamestnancov

Profesijná diagnostika a hodnotenie: Hogan, MBTI AC

HR Interim management

Personálny audit

Tvorba mzdového systému

Outsourcing personálnych služieb:

  • Mzdy
  • Komplexná personálna agenda
  • Pracovno-právne poradenstvo
  • Tvorba popisov práce
  • Tvorba kompetenčných modelov

 

Tréningy a vzdelávanie:

Líderstvo

„Decision making“ a kreativita

Timová spolupráca

Prvky koučovania v manažérskej praxi

Firemná kultúra

Systém hodnotenia zamestnancov

 

Firemné koučovanie – individuálne a skupinové v oblasti:

Dosahovanie líderstva

Zvyšovanie angažovanosti zamestnancov

Adaptácia na nové pracovné miesto

Zvyšovanie efektívnosti

Tímová spolupráca

Individuálny koučing vrcholových manažérov