Efektívne a diskrétne obsadzovanie špecializovaných a manažérskych pozícií vďaka cielenému spôsobu oslovovania vhodných profilov

Podstatou služby Executive search alebo tiež tzv. headhuntingu je cielené vyhľadávanie a priame oslovovanie kandidátov na manažérske a vysoko špecializované pozície. Pri takomto spôsobe hľadania kandidátov využívame rozsiahlu sieť kontaktov, networking a aktívne oslovujeme tých najvhodnejších kandidátov.

Výhody využitia služby cez PE:

 • maximálna diskrétnosť pri oslovovaní potenciálnych kandidátov a realizovaní výberu. Vy určíte kedy a komu môžeme predstaviť Vašu spoločnosť.

 • personalizovaný prístup šitý na mieru klienta

 • podrobné hodnotenie uchádzačov (odbornosť, osobnosť, motivácia)

 • široké portfólio kontaktov vytvorené stabilným pôsobením na Slovenskom trhu ale aj v rámci Európy (Ukrajina, Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Rumunsko)

 • cielené a systematické vyhľadávanie

 • garancia bezplatnej náhrady

 • možnosť konzultovať rôzne aspekty vybranej pozície (finančná stránka, typ kontraktu, kompetenčný model atď.)

Proces pri realizácii služby:

 • Úvodné stretnutie – analýza požiadaviek na pozíciu (hard skills a soft skills), definovanie kompetenčného modelu pre danú pozíciu

 • Aktívny prieskum trhu

 • Diskrétne oslovenie vybraných kandidátov

 • Hĺbkové behaviorálne interview spojené s ďalšími metódami hodnotenia podľa potrieb klienta

 • Príprava podrobného pracovného profilu vybraných uchádzačov

 • Organizovanie stretnutí medzi klientom a vybranými kandidátmi

 • Preverenie referencií vybraných kandidátov

 • Adaptačný koučing pre vybraného kandidáta

Vybrané projekty:

 • Kvôli garantovanej diskrétnosti uvádzame iba najčastejšie obsadzované pozície: Manažér kvality, Operačný manažér, Riaditeľ závodu, BOZP manažér, Manažér ľudských zdrojov, Technický manažér, Manažér nákupu
 • Skúsenosť najmä vo výrobnom a stavebnom sektore