Assessment center

Spoznajte kvality budúceho zamestnanca vďaka metóde hodnotenia kompetencií formou skupinového výberu

Assessment center (skratka AC) resp. hodnotiace centrum je metóda skupinového výberu kandidátov, ktorá umožňuje simulovať kľúčové momenty a najdôležitejšie problémy danej pracovnej náplne a tým lepšie predpovedať správanie potenciálneho zamestnanca.

Pre každého klienta vytvárame jedinečnú kombináciu individuálnych a skupinových úloh, ktoré umožnia zhodnotiť rozsah schopností účastníka, jeho vhodnosť na danú pozíciu a pre konkrétny pracovný tím. Okrem samotných kandidátov (spravidla 3-10) sú prítomní aj hodnotitelia, ktorými sú najčastejšie naši personalisti a zástupcovia klienta. Čas trvania AC je variabilný a závisí od množstva a náročnosti úloh. Štandardne však trvá 3 – 8 hodín.

Po AC pripravujeme komplexné hodnotenie kandidátov podľa vopred určených kompetencií, na základe ktorých vieme odporučiť tých najvhodnejších kandidátov a zároveň upozorniť na možné riziká.

Niektoré projekty:

  • Getrag Ford Transimssions (automotive priemysel) – v rokoch 2006-2007 realizovaných viac ako 120 AC s účasťou viac ako 600 kandidátov. Projekt bol súčasťou spolupráce počas start-up fázy spoločnosti na Slovensku.
  • Inžinierske stavby (2014) - AC realizované na pozíciu finančného kontrolóra
  • Magneti Marelli- AC počas rokov 2010-2014 na vybrané inžinierske pozície, napr. teamleader, špecialista ĽZ, finančný kontrolór....

 

Training and developement

Rozvoj zamestnanca znamená rozvoj celej firmy

Cieľom Trainings and developement je rozvoj potenciálu jednotlivca či skupiny v oblastiach, ovplyvňujúcich  správne fungovanie celej firmy (komunikácia, leadership, manažérske zručnosti, zvládanie stresu a pod.).  Na základe identifikácie oblasti vyžadujúcej zlepšenie vám vieme poskytnúť tréningy podľa vašich individuálnych požiadaviek a predstáv. Priebeh tréningov je uskutočňovaný pod vedením špecializovaných pracovníkov a z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska poskytuje zmenu  v uvedomení si vlastného potenciálu a rozvoja požadovaných zručností.

Vybrané projekty:

  • Lear Academy – leadership program pre líniových manažérov. Program absolvovalo 60 účastníkov

  • Getrag Ford Transmissions – individuálny tréning pre štyroch manažérov zameraný na rozvoj manažérskych zručností 

  • Skupinový koučing pre výrobných pracovníkov - (obuvnícky priemysel) s cieľom zvýšiť produktivitu a kvalitu výrobkov. Výsledkom bol 12-15% nárast produktivity

  • Inžinierske stavby- individuálny tréning pre HR špecialistu zameraný na rozvoj profesijných zručností v oblasti recruitingu