Pohovor je ďalší krok, ktorý absolvujete v prípade, ak Váš životopis potenciálneho zamestnávateľa zaujme. Je dôležité sa na pohovor pripraviť, pretože je to fáza pri ktorej si väčšina zamestnávateľov o Vás vytvorí zásadný obraz. Pre úspešné absolvovanie pracovného pohovoru je dobre dodržať  pár jednoduchých zásad, ktoré Vám pomôžu zvýšiť šance na úspech. 

Domáca príprava na pohovor

Ešte pred príchodom na stretnutie odporúčame, aby ste si zistili dostupné informácie o spoločnosti, v ktorej sa o  pracovnú ponuku uchádzate. Doporučujeme naštudovať si aj pracovnú náplň pozície, s ktorou ste boli oslovení Dávate tým najavo svoj úprimný záujem. V neposlednom rade si nezabudnite skontrolovať údaje vo Vašom životopise, hlavne informácie týkajúce sa Vašich pracovných skúseností. Ak ste nejaké chyby našli, nejaké údaje zmenili, prineste si na stretnutie aktualizovaný životopis.

 

 

 

 

Premyslite si svoje očakávania

Čo od danej ponuky očakávate? Prečo práve Vy ste na túto pozíciu vhodným kandidátom? Sú to základné otázky, ktoré Vám na pohovore položí každý personalista. Je dobré, mať odpovede vopred pripravené. Dôležité je mať premyslenú aj otázku motivácie, ktorá dosť často zaváži pri  postupe kandidáta do ďalšieho kola. Aj vy sami musíte byť presvedčený o tom, že na danú pozíciu ste naozaj vhodným kandidátom.

Na pohovor si zvoľte vhodné oblečenie

Hovorí sa ,,šaty robia človeka". Platí to aj v tomto prípade. Voľba toho správneho oblečenia, úprava zovňajšku a Vaše vystupovanie sú činitele, ktoré sú na pohovore dôležité a vytvárajú o Vás prvotný dojem. Práve preto dodržujte zásady menej je niekedy viac, držte sa overenej klasiky a príliš neexperimentujte. Snažte sa vybrať si oblečenie, v ktorom sa cítite príjemne a tak, aby korešpondovalo s pozíciou, o ktorú sa uchádzate.
Tieto zásady obliekania platia pre ženy aj mužov.

 

 

 

 

Na stretnutie príďte včas

Na pracovný pohovor sa dostavte aspoň 5 minút pred začatím stretnutia. Dôležité je, aby ste vedeli za kým idete a o akú pracovnú ponuku sa uchádzate. 

Správajte sa prirodzene

Byť prirodzený je na pohovore veľmi dôležité. Skúsený personalista v priebehu niekoľkých minút odhalí, že toto správanie Vám nie je prirodzené a snažíte sa spraviť na neho dojem. Snažte sa pôsobiť kľudne, buďte úprimný, nekomplikujte svoje odpovede a hlavne sa nepokúšajte podávať nepravdivé informácie. Fiktívne odpovede Vám môžu viac uškodiť, ako prilepšiť. Pri rozhovore primerane gestikulujte. Prirodzené gestá  Vám môžu byť pri komunikácii nápomocné.

 

Kandidáti, s ktorými sa na pohovoroch stretávame, sú zväčsa veľmi dobre pripravení na štandardné otázky, ktoré sa týkajú ich pracovných skúseností. Modelové situácie však môžu zaskočiť. Preto sme pripravili súhrn otázok, ktoré aj my často kladieme počas pohovoru. Našim cieľom pri situačných otázkach je zistiť, ako ste reagovali v konkrétnej situácii, ktorú ste vo svojej profesionálnej kariére riešili.

 • Akú rolu ste mali pri práci v tíme? 
 • Povedzte nám o niekom, s kým bolo pre vás náročné spolupracovať. 
 • Povedzte nám o situácii, keď sa vám nedarilo začleniť do nového kolektívu
 • Povedzte nám o situácii, keď vaša práca nebola kladne hodnotená.
 • Povedzte nám o situácii, keď ste boli pod stresom.
 • Povedzte nám o situácii, keď ste iniciovali nápad alebo myšlienku?
 • Čo bola pre vás najväčšia výzva a ako ste ju zvládli?
 • Povedzte nám o situácii, keď ste riešili náročný problém?
 • Povedzte nám o situácii, keď ste mali limitovaný čas na rozhodnutie?
 • Povedzte nám o situácii, keď ste riešili problém neštandardne?
 • Povedzte nám o situácii, keď ste dostali neoprávnenú kritiku?
 • Kedy ste sa naposledy poučili zo svojich chýb?

Pri príprave na pracovný pohovor nezabudnite však na to, že vždy záleží na osobe, ktorá pohovor vedie. Personalisti často kladú práve behaviorálne otázky, na druhej strane manažéri, prípadne technickí špecialisti sa zameriavajú skôr na odbornosť. Preto buďte pripravení na všetko.